LimeBy.dk

Dig, Mig og Ådalen

Hej reader

Der er 2 nye informationer fra LimeBy.dk vi gerne vil dele med dig.

---

Kontingent - Lime Beboerforening

Det er blevet tid til indbetaling af kontingent til Lime Beboerforening. Det koster 100 kr per voksen i husstanden at være medlem og for dette beskedne beløn kan du bl.a.; deltage i årets arrangementer til favorable priser få 25% rabat på leje af forsamlingshuset være med til at støtte den daglige drift af forsamlingshuset. Sådan betaler du: Mobile pay: Tlf. nummer: 93 …

Læs mere.

---

Generalforsamling i Lime Beboerforening

Mandag den 26. Februar er det tid til den årlige generalforsamling i Lime Beboerforening Fællesspisning fra 18-19.30 ( tilmelding@limeby.dk ) Ordinær generalforsamling 19.30 - Dagsorden Valg af dirigent Godkendelse af dagsorden Bestyrelsens beretning Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Indkomne forslag Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter Valg af revisorer og suppleant Fastsættelse af kontingent Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet, …

Læs mere.

---

Kommende arrangementer

---