Alle indlæg af Carsten Bloch

Hjertestarter kursus

Torsdag 15. Marts afholder Lime Beboerforening og TrygFonden, det sidste af en række gratis hjertestarterkurser.
Kurset er både for nye deltagere og for deltagere fra tidligere kursus, der ønsker at få genopfrisket stoffet.
Kurset afholdes torsdag den 15/3 kl 16.30 til 19.30 i forsamlingshuset.
Lime Brugs og Lime Beboerforening sørger for lidt til ganen.
Tilmelding på tilmelding@limeby.dk eller på FaceBook

Kontingent – Lime Beboerforening

Det er blevet tid til indbetaling af kontingent til Lime Beboerforening.

Det koster 100 kr per voksen i husstanden at være medlem og for dette beskedne beløn kan du bl.a.;

 • deltage i årets arrangementer til favorable priser
 • få 25% rabat på leje af forsamlingshuset
 • være med til at støtte den daglige drift af forsamlingshuset.
Sådan betaler du:
 • Mobile pay: Tlf. nummer: 93 99 33 48 – Husk at skrive din adresse
 • Bank overførsel: 9388 0001327747 – Husk at tilføje navn og adresse 
 • Kontant til bestyrelsens medlemmer

Generalforsamling i Lime Beboerforening

Mandag den 26. Februar er det tid til den årlige generalforsamling i Lime Beboerforening

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisorer og suppleant
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til bestyrelse@limeby.dk eller afleveres til formand Birthe Andersen, Hovedgaden 22, senest den 18.2.

Ønsker du at deltage i bestyrelsesarbejdet, så giv os gerne et praj på mail ovenfor. Vi glæder os til at se jer og fortælle om året der er gået.

Herrefrokost i Lime Forsamlingshus

Så er det igen blevet tid til flæsk og fuldemandssnak for alle mænd i alle aldre i Ådalen!

Lørdag d. 24. februar kl. 18 åbner vi dørene.

Prisen er 180 kr, hvilket inkluderer
-Sild og flæsk ad libitum, så længe lager haves
-2 øl og 4 snapse
-Kaffe/te og kage
-Natmad

Du er meget velkommen til at medbringe en god leg eller et underholdende indslag.

tilmelding@limeby.dk eller på facebook