Grusgrav Projekter

Projekt Beskrivelse for Renovation af Grusgraven 2013

Den gamle grusgrav er beliggende lige nord for Lime by, med indkørsel ud for Vilomix. Grusgraven har i de sidste 50 år været brugt af byen og forskellige organisationer til sociale formål. Der har været holdt friluftsteater, overnatninger, snobrød, pony-ridning og hvad ellers fantasien har rakt til.

Området er grundet sin historie som grusgrav en gryde i det omkringliggende landskab og der findes en del stier i og rundt om grusgraven som benyttes af motionister, hundeluftere osv. Der er en del blandet bevoksning i området, særligt ved den nordvestlige kant. Grusgraven ligger højt i det omkring liggende landskab, og det er muligt at se mange km. ud over marker og dale.

Opførsel af nyt shelter 2014
Opførsel af nyt shelter 2014

Nuværende brugere

 • Ådalsskolen
 • KFUM spejderne i Lime
 • Dagplejer
 • Børnehuset Ådalen
 • Lime Beboerforening og borgere i Lime

Nuværende tilstand

Der er hjulspor hele vejen ind i bunden af grusgraven til den nuværende bålhytte således at der er fremkommeligt med en almindelig personbil.
Der er delvist sti adgang til Pjuskehøj.

Der er for ca. 20 år siden anlagt et shelter af spejderne som har været et populært udflugtsmål af mange brugere pga. overdækning og bord/bænke –sæt. Shelteret er dog i en sådan grad medtaget af årene og naturens slid at det nu ikke længere er forsvarligt at benytte. De bærende træbjælker er rådne, og konstruktionen er ikke rentabel at renovere.
Der er i forbindelse med shelter anlagt en bålplads.

Opførsel af madpakkehus 2014
Opførsel af madpakkehus 2014

Vision

Vi ønsker at gøre Lime grusgrav til et attraktivt udflugtsmål for alle de nuværende og kommende brugere. Vi vil fastholde og tiltrække nye brugere vha. gode faciliteter på området, samt et øget lokalt fokus og branding af områdets muligheder.

De nye faciliteter der placeres i området skal være hårdføre således at de er resistente over for naturligt brug, hærværk og naturens slid. På den måde skal vedligehold af områdets faciliteter kunne håndteres af frivillige brugere i form af en eller flere årlige arbejdsdage i grusgraven.

Vi vil etablere nye faciliteter vha. frivillig arbejdskraft fra områdets brugere.

Projekt ideer

 • Hjemmeside for grusgraven som beskriver dens faciliteter, aktiviteter, brugere og muligheder.
 • Velkomst tavle som beskriver området og dets faciliteter.
 • Bænk ved Pluskehøj med udsigt over det nordlige område.
 • Bænk ved syd-vest hjørnet med udsigt over Mygind, Lime by etc.
 • Shelter og bålhus (som erstatning for det nuværende shelter).
 • Genetablering af bålplads samt grillrist.
 • Naturlegeplads.
 • Discgolfbane.
 • Indgå i mountainbike rute.
 • Indgå i ”spor i landskabet” rute.
 • Skiltning fra Hovedgaden eller/og Randersvej

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *