Kategoriarkiv: Beboerforeningen

Hjertestarter kursus

Torsdag 15. Marts afholder Lime Beboerforening og TrygFonden, det sidste af en række gratis hjertestarterkurser.
Kurset er både for nye deltagere og for deltagere fra tidligere kursus, der ønsker at få genopfrisket stoffet.
Kurset afholdes torsdag den 15/3 kl 16.30 til 19.30 i forsamlingshuset.
Lime Brugs og Lime Beboerforening sørger for lidt til ganen.
Tilmelding på tilmelding@limeby.dk eller på FaceBook

Generalforsamling i Lime Beboerforening

Mandag den 26. Februar er det tid til den årlige generalforsamling i Lime Beboerforening

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisorer og suppleant
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag sendes til bestyrelse@limeby.dk eller afleveres til formand Birthe Andersen, Hovedgaden 22, senest den 18.2.

Ønsker du at deltage i bestyrelsesarbejdet, så giv os gerne et praj på mail ovenfor. Vi glæder os til at se jer og fortælle om året der er gået.

Skt. Hans bål i grusgraven

Fredag den 23.6 er der traditionen tro fællesspisning og bål i grusgraven i anledning af   Skt. Hans aften.

Vi mødes kl 18 og bålet tændes 19.30

Menuen er som altid, pulled pork burgere, pølser m. brød, kage, øl, vand, kaffe og the til rimelige priser.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.

Med venlig hilsen

Beboerforeningens bestyrelse