Grusgravens Historie

I 2014 har glade beboere i Lime sat gang i projektet ”Liv i grusgraven året rundt”. Masser af hjælp fra sponsorer og frivillige har gjort det muligt at opføre Shelter, madpakkehus, grillriste og to bænke ved udsigtspunkter på toppen af grusgraven. Vi håber at faciliteterne vil blive brugt af rigtig mange store og små både sommer og vinter. For at alle i fremtiden også skal have mulighed for at nyde naturen og bruge grusgravens faciliteter, beder vi jer om at passe på stedet og rydde op efter jer selv. Rigtig god fornøjelse.

Kort over Grusgravsområdet.

Grusgravens Historie

Området ligger på et af de højeste steder omkring Lime. I ældre tid var området rigt besat med gravhøje, de er nu udslettet. Det eneste der tilbage er resterne af en høj, som i tidens løb har skiftet mellem at blive kaldt Pløskjærhøj, Plyskærhøj og Pluskehøj.

Jorden hvorpå grusgraven ligger, ejes af Syddjurs kommune, og har oprindeligt tilhørt den tidligere gård Sjellebrovej 1, som er bygget i 1920. Her blev der blev drevet traditionelt landbrug i mange år, samtidig med, at materialerne fra grusgraven udnyttet til fremstilling af cementvarer som blev produceret sideordnet med gårdens drift.

Råstofudvinding

Udgravningen skete først under primitive forhold med håndkraft .I løbet af de første par år fra 1931, overgik man til maskinkraft og anskaffede sig en benzin motor og et sorteringsanlæg. På den tid var der 4-5 mand ansat. Starten på anden verdenskrig betød akut mangel på benzin, og man gik derfor i en kort periode over til en petroleum motor ind til også der var mangel på petroleum.
I 1940 hvor der lå store mængder af sten og grus, startedes et cementstøberi som løb frem til 1956. Mange huse i Lime er bygget med produkter fra cementstøberiet. Produkterne blev i øvrigt godkendt og anvendt da ESSO byggede tankanlæg på Randers havn, jernbanen op igennem jylland, viadukten under jernbanen mellem Rosenholm og Termestrup samt landeveje.

Efter anden verdenskrig havde den gamle Hvilsager Lime kommune, lejet indvindings retten som et led i beskæftigelsen af de lokale arbejdsmænd. I 1960erne blev udstyret moderniseret og man gik over til el-drift, traktorer med læsseskovl og silo til pålæsning. Der har desuden været gravet andre steder, end hvor der er synligt nu. I 1953-54 blev der således gravet ind på nabomarken mod vest. Sporene er nu næsten slettet ved påfyldning.

Rekreativt område

Grusgraven har i mands minde tiltrukket Lime bys borgere, både voksne og børn, især byens drenge, har haft meget fornøjelse af området. Der har været bygget huler, leget i skoven, arrangeret cykelløb, ræs på skrænterne, holdt Skt. Hans og opførsel af friluftsteater. I nyere tid er området også ofte benyttet af Beboerforeningen, Børnehuset Ådalen og Skørring skole, lige som der er mange der lufter hunde, går eller rider en tur.