Alle indlæg af Else

25 års Jubilæum

Den 1. maj 2019 kunne Bente Mortensen fejre sit 25 års jubilæum som graver ved Lime Kirke.

I den anledning inviterer Lime Menighedsråd til reception umiddelbart efter gudstjenesten

St. Bededag den 17. maj 2019 kl. 11.00.

Receptionen foregår i konfirmandstuen i Hvilsager.

Vi håber, at se rigtig mange.

25 års jubilæum

I anledningen af Lotte Ernst’ 25 års jubilæum som organist ved Hvilsager og Lime Kirker den 1. februar 2019 afholder Hvilsager og Lime Menighedsråd en reception i konfirmandstuen umiddelbart efter gudstjenesten i Hvilsager Kirke søndag den 24. februar 2019 kl. 11.00.

Der er gudstjeneste i Lime kirke kl 9.30 og altså i Hvilsager kl 11.00

Alle er velkomne

Lucia-aften – den 12. december 2018, kl. 18.30 i kirken

Så inviteres der igen til Lucia-aften hos KFUM-spejderne i Ådalen-Djurs

Onsdag den 12. december 2018, kl. 18.30

Vi starter i Lime kirke med gudstjeneste og de yngste spejdere går sædvanen tro Luciaoptog.

Derefter er der hyggeligt komsammen i forsamlingshuset, hvor vi håber at se rigtig mange.

Vi sælger kaffe, kage og amerikansk lotteri.

Der er fællessang og  spejderne underholder fra scenen.

Kom glad og vær med – vi glæder os til at se jer.

Aflysning

Det i kirkebladet annoncerede foredrag med højskolemanden og P1-medarbejderen Erik Lindsø og organist, blokfløjtenist Pia Dahl den 23. oktober 2018 kl. 19.30 er desværre aflyst, da Erik Lindsø har meldt fra.

Vi håber, vi kan finde en ny dato i foråret til denne aften med Grundtvigs salmer og sange.